ÄG ER LOKAL TILL LÅG AVGIFT ISTÄLLET FÖR HÖG HYRA

VERKSAMHETSLOKALER I BOSTADSRÄTTSFORM


Mainstay Fastigheter erbjuder moderna och högkvalitativa industri-/verksamhetslokaler för den mindre eller medelstora företagaren. Genom att upplåta lokalerna som bostadsrätter möjliggör vi för företag att ha full kontroll över sin verksamhet. Vår målsättning är att företagen ska äga sina egna lokaler till en väsentligt lägre kostnad än rådande marknadshyror. Mainstay Fastigheter projekterar och bygger i de mest attraktiva lägena och hjälper företagen att stärka dess konkurrenskraft. 

- Genom att vara del av en företagspark med mängder av kollegor skapas spännande och attraktiva samarbetsmöjligheter.
- Varför betala höga hyror när du kan betala låga avgifter till dig själv?

Varmt välkommen till Mainstay Fastigheter!

Hög kvalitet, flexibla lokaler, låga kostnader 

Den moderna företagarens lokaler skapas av Mainstay Fastigheter

Pågående projekt i bl.a Skellefteå, Kristianstad, Eskilstuna och Skövde