Egna moderna lokaler till låg kostnad. Verksamhetslokaler i bostadsrättsform.

Mainstay lokal med nyckel.

Om Mainstay

Mainstay Fastigheter skapar den moderna företagarens lokaler

Mainstay Fastigheter konceptualiserar, projekterar och uppför kombinerade industri- och kontorsfastigheter för den mindre företagaren. Genom att upplåta lokalerna i bostadsrättsform möjliggör vi för mindre företag att äga sina lokaler och betala låg avgift till sig själv istället för hög hyra till en extern fastighetsvärd.

Mainstay Fastigheter är kvalitetsleverantören i denna snabbt växande nisch inom fastighetsbranschen. Företaget ägs av grundarna Jascha Buckholt och David Malmström.

Egna moderna lokaler till låg kostnad. Verksamhetslokaler i bostadsrättsform.