Egna moderna lokaler till låg kostnad. Verksamhetslokaler i bostadsrättsform.

Frågor och svar

Vem får köpa en lokal / bostadsrätt?

Alla som är momspliktiga, vanligtvis en Juridisk person (Aktiebolag etc) men Enskild firma som är momsregistrerat går också bra.

Får jag hyra ut i andra hand?

Ja! Givet att den verksamhet man hyr ut till är momspliktig och i övrigt följer vad som sägs i föreningens stadgar och regler, dvs att uthyrningar som skapar oangelägenhet för grannar/föreningen kan nekas.

Om jag behöver mer yta?

Det går bra att köpa fler lokaler och slå ihop till en större yta, såväl om man önskar en genomgående lokal eller lokaler som ligger bredvid varandra. Om man beslutar sig för detta tidigt i byggnationen kan man dessutom få avdrag för de väggar etc som inte monteras.

Om jag behöver mindre yta?

Lokalerna har färdiga mått och styckas inte upp i mindre enheter, dock är det fritt att hyra ut delar av lokalen om man inte har behov av hela.

Hur går köpet till?

Vilka kostnader finns det?

Vid köpet betalar du en köpeskilling för lokalen. Löpande betalar du en årsavgift till föreningen som ska täcka kostnaderna för förvaltningen av fastigheten, såsom försäkringar, snöröjning, gemensam elförbrukning, underhållsfond, reparationer, räntor och amorteringar etc.

Hur fungerar det med el-, vatten och värmekostnader?

Vi installerar separata mätare för varje lokal och du betalar alltid bara för din egen förbrukning. Den ekonomiska förvaltaren sköter avläsning och debitering av dessa kostnader.

Vad gör föreningen och vad är dess mål?

Föreningen, precis som en vanlig bostadsrättsförening, äger och förvaltar fastigheten utifrån dess stadgar och medlemmarnas påverkan. Det är inte föreningens mål att gå med vinst utan allt ska gagna medlemmarna i form av låga lokalkostnader och avgifter.

Är det någon skillnad på denna typ av bostadsrättsform mot bostäder?

Nej, stadgarna är emellertid anpassade för att kommersiell verksamhet (t ex krav på momspliktighet och friare regler för andrahandsuthyrning).

Vad händer om något företag går i konkurs?

Skulle detta hända så kommer säkerligen det företaget vilja säkra sin investering i lokalen. Har de dessutom finansierat del av lokalen via bank så är det banken som tar över skyldigheterna gällande avgifter etc. Har de ingen bankfinansiering och struntar i sin investering tillfaller lokalen föreningen. Det innebär i praktiken att allt föreningen säljer lokalen för eller hyr ut den för tillfaller föreningen - detta har dock aldrig hänt i någon förening så vitt vi känner till.

Vad händer med eventuellt osålda lokaler när det är dags att tillträda?

Skulle det eventuellt finnas några lokaler kvar vid tillträde så förvärvar Mainstay Fastigheter AB dessa och tar därigenom också över samtliga rättigheter och skyldighter det medför.

Är det något som är oklart?

Ring eller maila oss gärna så berättar vi mer!

Egna moderna lokaler till låg kostnad. Verksamhetslokaler i bostadsrättsform.