Egna moderna lokaler till låg kostnad. Verksamhetslokaler i bostadsrättsform.

Om BRF

I samband med att Mainstay Fastigheter hittat en attraktiv lokalisering för en företagspark påbörjas projektering och planering av byggnationen. Då bildas även den ekonomiska förening (Bostadsrättförening) vars ändamål är att äga och förvalta fastigheten till medlemmarnas gagn. Ramverket för föreningens verksamhet utgörs av dess stadgar, som framför allt bygger på Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar, och registreras i samband med föreningens bildande.

Föreningens syfte

Föreningens syfte är att ta vara på medlemmarnas ekonomiska intressen och att upplåta lokaler till föreningens medlemmar. Föreningen är inte vinstdrivande utan avser att förvalta fastigheten till så låg kostnad som möjligt och samtidigt genomföra nödvändigt underhåll så att värdet bibehålls eller höjs. Eftersom fastigheten vid tillträdet är helt nybyggd och det finns långtgående garantier från byggbolag är underhållsbehovet den första 5-10-årsperioden lågt.

Föreningens styrning

Föreningen företräds av styrelsen, medan den praktiska förvaltningen sköts av en ekonomisk och teknisk förvaltare som Mainstay Fastigheter upphandlar i samband med att föreningen etableras. Inledningsvis består styrelsen av representanter för Mainstay Fastigheter och eventuella externa experter/partners. När byggnationen är klar och medlemmarna tillträder sina lokaler för Mainstay Fastigheter en diskussion med medlemmarna och utvärderar vilka som är intresserade av och lämpade för att väljas in i styrelsen. Mainstay Fastigheter erbjuder sig alltid att sitta kvar i styrelsen under första verksamhetsåret för att säkerställa en smidig övergång.

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman, och i samband med att föreningen har sin första årsstämma utses en ny styrelse bland föreningens medlemmar. Vid årsstämman kan medlemmarna även lämna motioner/förslag om det finns saker av lite större karaktär som man vill ta upp och rösta om. På årsstämman har respektive lokal en röst vardera.

Varför en bostadsrättsförening?

När du köpt en lokal äger du en andel i föreningen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Att äga en andel innebär att du har medbestämmande och möjlighet att påverka verksamheten i föreningens hus och omgivning. Det är du och dina grannar som bestämmer över verksamheten genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman.

Du har rätt att vara med och besluta på föreningsstämman. Ägandet ger dig inflytande över och ansvar för föreningens ekonomi och förvaltning. Vid den årliga ordinarie föreningsstämman får alla medlemmar tillfälle att samlas och gå igenom verksamheten.

Till föreningsstämman kan de enskilda medlemmarna också lämna in egna motioner som skall tas med i kallelsen till stämman. En motion betyder att en medlem lämnat förslag om något, t.ex. en extra satsning på den yttre miljön.

Är det något som är oklart? Ring eller maila oss gärna så berättar vi mer!

Egna moderna lokaler till låg kostnad. Verksamhetslokaler i bostadsrättsform.