Egna moderna lokaler till låg kostnad. Verksamhetslokaler i bostadsrättsform.

Process vid köp

Att köpa sin lokal är ett stort beslut och det är viktigt att man känner sig trygg med hur processen kring detta ser ut. Nedan beskriver vi de olika stegen.

1. Reservation

När företaget bestämt sig för en viss lokal ges möjlighet att reservera denna lokal i upp till 7 dagar, för att under den tiden säkerställa finansiering eller eventuellt övriga frågor. Detta är inte bindande och kan utan några som helst förpliktelser sägas upp.

2. Bokningsavtal

Bokningsavtal upprättas i samband med att företaget beslutat om att förvärva en lokal. I samband med detta betalas även en mindre bokningsavgift.

3. Förhandsavtal

I samband med byggstart tecknas förhandsavtal. Till detta avtal finns bifogat intygsgiven kostnadskalkyl för bostadsrättssföreningen samt ritningar och rumsbeskrivngar vilket säkerställer för köparen att projketet blir av och vilka ekonomiska samt byggnadstekniska villkor som gäller. Handpenning om cirka 10% erläggs.

4. Tillval/anpassningar

I samband med att byggnationen påbörjas förs diskussioner angående specifika önskemål vad gäller anpassningar av lokalen/lokalerna.

5. Upplåtelseavtal

Strax innan tillträde av lokalen skriver vi slutligen ett upplåtelseavtal och i samband med detta erläggs även resterande del av köpeskillingen.

6. Inflyttning

Innan företaget flyttar in i lokalen gör en oberoende besiktningsman en slutbesiktning av fastigheten och lokalen för att kontrollera eventuella fel och brister. Eventuella anmärkningar åtgärdas kostnadsfritt.

Vad kostar det?

Utöver själva lokalkostnaden tillkommer en månadsavgift som betalas till föreningen. Avgiften omfattar föreningens löpande kostnader samt underhåll. Den täcker även evetuell kapitalkostnad och amortering. En viss del av avgiften avsätts också för framtida reparationer.

Egna moderna lokaler till låg kostnad. Verksamhetslokaler i bostadsrättsform.