Pågående projekt

Mainstay Fastigheteter erbjuder moderna och högkvalitativa industri- och kontorslokaler för den mindre företagaren. Genom att upplåta lokalerna som bostadsrätter möjliggör vi för företagaren att sjäv ha full kontroll över sin verksamhet. Vår målsättning är att våra kunder ska äga sina egna lokaler till en väsentligt lägre kostnad än rådande marknadshyror. Mainstay Fastigheter projekterar och bygger alltid i de mest attraktiva lägena. 

Här kan du se våra pågående och kommande projekt

20 lokaler. Preliminär inflyttning våren 2022

 

Vallentuna 3D Fasad

20 lokaler. Preliminär inflyttning våren 2022. 

Vallentuna 3D Fasad

20 lokaler. Preliminär inflyttning sommaren 2022.